010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Like ons op FacebookVolg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
U bent hier VSO Arbeidstoeleiding

Het doel van de Arbeidstoeleiding (AT)  is het inoefenen van werknemersvaardigheden ter voorbereiding op de uitstroom ‘arbeid’.

Tijdens de interne stageperiode oefenen wij meerdere modules. Elke module heeft een aantal einddoelen, die waar mogelijk, gehaald moeten worden.

Er zijn vier modules : koffie en thee inschenken, rondbrengen en aanvullen van materialen, kopiëren en managementwerkzaamheden.

Bij de module ‘koffie en thee inschenken’ leren de leerlingen b.v. hoe zij alle materialen goed klaar moeten zetten. Hoe je de koffie en thee inschenkt en de kopjes netjes rondbrengt. Daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Zo letten wij goed op de inzet en werkhouding van de leerlingen.

Er wordt een aantal weken geoefend, waarbij de leerlingen elkaar zoveel mogelijk zelfstandig begeleiden en corrigeren. Na afloop van een periode wordt gekeken of de einddoelen gehaald zijn en krijgen de leerlingen bij voldoende vaardigheden, een bewijs van deelname.

Nieuwe opzet
Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op hun eventuele toekomstige werkplek, hebben wij sinds kort de opzet van het vak AT aangepast.
Leerlingen krijgen nu opdrachten via de computer en oefenen met het doorgeven van bestellingen door middel van de telefoon.
De leerlingen in de groepen worden hier nauw bij betrokken. Zij geven digitaal opdrachten door, beantwoorden telefoontjes en komen de bestellingen ophalen.
Op deze manier wordt er met zo veel mogelijk leerlingen geoefend om de verschillende werknemersvaardigheden eigen te maken.
Dit alles gebeurt nog binnen de school.

WEP-stage
In de groepen 5b en 6b gaan de leerlingen deze vaardigheden oefenen in een bedrijf buiten de school. Dit noemen wij WEP-stage. 
WEP staat voor ‘WerkErvaringsPlek’. Samen met een begeleider vanuit school wordt er wekelijks geoefend in verschillende bedrijven.
Dit gebeurt met een groepje van ongeveer vijf leerlingen.
Op dit moment werken er leerlingen bij een supermarkt, een drogist, een snackbar, een kantoor en in het groen.
Tijdens deze stages wordt er veel ervaring opgedaan. Voor leerlingen die goed presteren wordt een praktijkbeoordelingsformulier ingevuld.
Op deze verklaring staan vaardigheden die horen bij een ‘Aankomend verkoopmedewerker’ MBO-niveau 1.
De bedrijfsleider van het bedrijf waar deze leerlingen werken, beoordeelt de resultaten en ondertekent de verklaring.
Op dit moment zijn er enkele leerlingen die in de supermarkt ‘Jumbo’ oefenen om deze praktijkverklaring te behalen.

Werkprocessen op de volgende gebieden:

  • Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Voert (assisterende) werkzaamheden uit
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Assisteert bij de verwerking van goederen en/of producten
  • Voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of producten
  • Onderhoudt de artikelpresentatie
  • Voert werk uit bij verzorgen en onderhouden van de werkplek en omgeving

 

Links & participanten

Blog over stages in het groen
De A.J.Schreuderschool VSO en de gemeente Rotterdam werken samen aan het voorbereiden van onze leerlingen op een baan in de maatschappij.
Leerlingen lopen stage in het groen om zoveel mogelijk ervaring op te doen.

Ruud van Hout, werkzaam bij Stadsbeheer gemeente Rotterdam, ondersteunt onze groendocent mw. L. Huygen bij een goed verloop van de stages.
Hij geeft les over werkzaamheden in het groen en begeleidt regelmatig een groepje leerlingen tijdens hun stage. 

De gemeente Rotterdam  heeft onlangs een game gelanceerd voor jongeren om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt:

www.ready4work010.nl

Restaurant Roosmarijn

Avondschool Accent

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
Arbeidstoeleiding op de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, arbeidstoeleiding, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk