010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Like ons op FacebookVolg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
 

Lotte Betlem is op de VSO werkzaam als oefentherapeut. Zij is de houdings- en bewegingsdeskundige in de school.
Alle nieuwe kinderen worden gescreend door school op houding, beweging en motorische vaardigheden.
Leerlingen met houdings- en /of bewegingsproblemen en leerlingen met een motorische achterstand kunnen, wanneer ouders dit willen, worden behandeld op school door Lotte.
Dit kan uitsluitend met toestemming van de ouders en op verwijzing van een huisarts of specialist. 

Lotte heeft regelmatig overleg met de intern begeleider over de leerlingen die in behandeling zijn. 

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van jongeren en behandelt kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand.
Zij behandelt uiteraard ook kinderen en jongeren met houdings- en/of bewegingsproblematiek. De therapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van het kind.
Er is wel een verwijzing van de huisarts nodig. 

In Balans Oefentherapie heeft een samenwerking met de school. Intern in de school is er een praktijkruimte.
Als de leerkracht en/of de ouder een zorgvraag voor de motoriek van het kind hebben kan het kind worden aangemeld.
Eerst wordt er een toestemmingsformulier door de ouders getekend, daarna wordt er een verwijzing bij de arts aangevraagd en wanneer deze er is
wordt er een afspraak met kind en ouders gemaakt en kan de oefentherapeut een motorisch onderzoek afnemen om te beoordelen of uw kind gebaat is bij kinderoefentherapie. Hiervan wordt een verslag gemaakt, met de resultaten, behandeldoel en –plan, waarbij er altijd uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden van het kind.
Bij het plan wordt ook rekening gehouden met eventuele gedragsproblematiek.
Daarna start de therapie en gaat de therapeut samen met het kind aan de slag, waarbij spelenderwijs motorische vaardigheden worden eigen gemaakt.
Hierbij wordt er met de aanpak aangesloten op de belevingswereld en interesse van het kind.
Tijdens de behandeling worden zowel de voorwaarden voor als de vaardigheden binnen de motoriek aangepakt.

Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

 

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over In Balans Oefentherapie, dan kunt u dit vinden op de website:  Www.inbalans-oefentherapie.nl

 

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
Oefentherapie op de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, oefentherapie, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk