010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Like ons op FacebookVolg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
   
   
 
   
U bent hier
Algemeen Medewerkers

Directie:

 

 

Algemeen directeur: Mw. P.H.E. Nagtegaal - v. Driel

 

 

Locatieleider: Dhr. R. Joosse

 

 

Wilt u een medewerker mailen typt u dan:

voorletter.achternaam@vso-ajschreuder.nl

 

 


 


Onderwijzend Personeel:

 

Onderwijsondersteunend Personeel:

Mw. M.J. van Acker

   

Mw. W. Sader

  Mw. S.F. Groen - Kranendonk

Mw. N. Dijkstra - Donkers

  Mw. M.W. Kruithof - Kruis

Mw. E. Visser

  Mw. I. v.d. Meer - v.d. Berg

Mw. A. Hoeksema

  Mw. L. Muntslag

Mw. L. Huyben

  Mw. P. Put - Blom

Mw. N. de Kok

  Mw. M. Schop - Zwanenburg

Mw. P.C.A. Simon

  Mw. L Hilkemeijer

Mw. T. Wijmans

  Mw. W. Boer

Mw. W. Wiersma

  Mw. C. Soeterbroek

Mw N. Vlietland

  Mw. A. Agten

Mw. C. Straver

  Mw. A.M. van Dam

Mw. P.L. Vinke - Warnaar

 


Mw. L. Kunst

 

Dhr. I. Lavooy

  Oefentherapie:

Mw. B. Schenau

 

Mw. L. Bethlem

 Mw. Bok-Kok

   
 Mw. Reijgersberg   Schoolmaatschappelijk werk:

 Mw. Thushari

 

Mw. M. van Huygevoort

     
    Conciërge:

 

Dhr. H. van Tol

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs:  
Dhr. E. Versteegt   Administratie:

 

Mw. A. Jeelof - Kunst

Orthopedagoog:  

Mw. D. Soutendijk

 

Stage Coördinator:


   Dhr W. van Roosendaal 
Intern Begeleider:    

Mw E. Jonker

 

   

Naar boven

Groepsleerkrachten
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de dagelijkse invulling van het pedagogisch en didactisch handelen t.o.v. de leerlingen.
Ook is hij / zij direct verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. Hij / zij draagt zorg voor de voorzieningen binnen de groep,
voor het materiaal dat nodig is en zorgt voor verantwoorde rapportage over de leerlingen naar directie en ouders.

Tot slot draagt hij / zij medeverantwoordelijkheid in de schoolorganisatie door het uitvoeren van bijzondere taken (volgens taakverdelingssysteem).

Naar boven

Vakleerkrachten
Op onze school hebben we vakleerkrachten voor de verschillende praktijkvakken. 
Tijdens de lessen van de vakleerkracht wordt er gewerkt met halve groepen, uitgezonderd de lessen bewegingsonderwijs.

Meer informatie over de praktijkvakken klik hier

Naar boven

Klassenassistentes
Klassenassistenten verlenen assistentie in één of meer groepen. Zij hebben een onderwijs ondersteunende taak.  
Zij werken in nauw overleg samen met de groepsleerkracht of vakleerkracht. 

Naar boven

Intern begeleider
De interne begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij houdt leerling-besprekingen met de leerkrachten en ondersteunt bij het
maken van handelingsplannen.
Het ontwikkelen van een leerlingvolgsysteem is hierbij een belangrijke taak.
Ook gaat de interne begeleider de klassen in om bijvoorbeeld een leerling te observeren of om de leerkracht te begeleiden in zijn didactisch of pedagogisch handelen.

De interne begeleider is de schakel in ons leerlingzorgsysteem. Niet alleen begeleidt zij de leerkrachten, maar is ook de schakel
tussen de leerkracht en extra deskundigen,
zoals orthopedagoog, maatschappelijkwerker, logopediste, bewegingstherapeut en schoolarts en ook naar instituten als Jeugdzorg,
Consulententeam, ASVZ, Riagg enz.

Naar boven

Orthopedagoog/psycholoog

De schoolpsycholoog is lid van de Commissie van Begeleiding. Daarnaast volgt de schoolpsycholoog de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de hele
schoolcarrière d.m.v. psychodiagnostische onderzoek. 
D.m.v. deze psychodiagnostische onderzoeken wordt ook gekeken of de leerlingen nog op hun plaats zitten binnen het ZMLK-onderwijs en wordt eens in de
vier jaar herindicatie cluster 3 onderwijs bij het REC aangevraagd. Mochten leerlingen niet meer op een plaats zitten binnen het ZMLK-onderwijs dan adviseert
de schoolpsycholoog voor een vervolgtraject.
De schoolpsycholoog ondersteunt ook de leerkracht door het geven van praktische adviezen. Daarnaast biedt hij of zij ondersteuning bij handelsplannen en
geeft het team uitleg over het leren omgaan met o.a. bepaalde syndromen, psychiatrische stoornissen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek.

Naar boven

Oefentherapie 

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van jongeren en behandelt kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand.
Zij behandelt uiteraard ook kinderen en jongeren met houdings- en/of bewegingsproblematiek. De therapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van het kind.
Er is wel een verwijzing van de huisarts nodig. 

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over In Balans Oefentherapie, dan kunt u dit vinden op deze website of www.inbalans-oefentherapie.nl

Naar boven

Schoolarts
De schoolarts is in dienst van de Schoolartsendienst Rotterdam. Zij is lid van de Commissie van Begeleiding.
Zij verricht de medische onderzoeken bij de leerlingen.
Twee keer per maand is zij een dag op school voor onderzoek en voor de vergadering van de Commissie van Begeleiding

Naar boven

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werkster is in dienst van de Stichting MEE in Rotterdam en heeft eens in de twee weken overleg met het management van
de school over probleemsituaties. Zij vormt de schakel tussen huis, school en voorzieningen zoals:

  • Sociale werkvoorziening (in Rotterdam: Multibedrijven)
  • Dagcentra
  • Gezinsvervangend tehuis
  • Internaten
  • Logeerhuizen
  • Gastgezinnen
  • Observatieplaatsing
  • Vakantieplaatsing

Ook de schoolmaatschappelijk werkster is lid van de Commissie ven Begeleiding.
Er is een open spreekuur op het VSO op dinsdag tussen 9 en 10 uur. 

Nieuws:
 
Respect & lipdub
Informatie ochtend Januari 2017
Locatie:
 
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
Medewerkers op de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Pythagorasweg