010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Like ons op FacebookVolg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder
Home
De school
Praktische informatie
Nieuwsbrief
Contact
 

 


 

A.J. Schreuderschool ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding 

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2016-2017 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Voor de A.J. Schreuderschool betekent dit een ESF-subsidie van ruim €80.000.

De A.J. Schreuderschool investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen vanaf het derde leerjaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken binnen vijf verschillende sectoren. Consumptieve Techniek, Handel en Economie, Techniek, Schoonmaak en Textiel. 

Europees Sociaal Fonds 

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt.

Jongeren uit het PrO en vso ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. De ESF-subsidie is een financiële stimulans om hier nog beter invulling aan te geven. 

 
   

 

 

 


                                                                                                                                                       

 

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX
Home
Nieuwsbrief
Contact
 
A.J. Schreuderschool ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding VSO AJ Schreuderschool, ESF subsidie, arbeidstoeleiding, speciaal voortgezet onderwijs, G-sporten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk