010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier VSO Zedemo

Zedemo is een methode om motorische/handvaardigheden en arbeidsvaardigheden te trainen, die van toepassing kunnen zijn in de arbeid. 
De naam Zedemo is een afkorting voor ZEs DEelnemers MObiel. 
De methode werkt met werkkisten waarin veel verschillende soorten opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Zo oefenen we met:

  • sorteren. Allerlei sorteer opdrachten op vorm, kleur, tekst, cijfers, waarde enz.;
  • inpakken en wegen. Wegen en verpakken in harde en zachte materialen volgens opdracht;
  • monteren, bevestigen, werken met gereedschap en werken naar voorbeeld;
  • de individuele lopende band. Verwerken van materialen aan een lopende band op 2 snelheden, werken met een machine en duurtraining;
  • stimuleren van het probleemoplossend vermogen met opdrachten zoals een voorwerp namaken vanaf een foto waarbij zelf gereedschap en materiaal gezocht moet worden enz.;
  • productielijn. Simulatie van een productielijn van 4 tot 6 personen waarbij het accent ligt op samenwerken en zelfstandigheid.

Naast alle motorische vaardigheden die bij alle onderdelen getraind worden, ligt het accent vooral ook op het aanleren van een goede werkhouding.
Dit betekent letterlijk: rechtop zitten of staan als je werkt. Maar ook het aanleren van werknemersvaardigheden zoals opvolgen van instructie, samenwerken,
het kunnen stellen van een hulpvraag , zelf een oplossing bedenken, tempo-verhogend werken, aan het werk blijven en concentratie. 
Er is veel aandacht voor de oog-hand coördinatie en het werken met beide handen tegelijk.

De leerlingen kunnen hun nieuwe vaardigheden zowel in de klas en bij praktijkvakken als op interne - en externe stages toepassen.
Het streven is, dat als de leerlingen uitstromen naar werk, de basisvaardigheden als beginnend-werknemer bekend en zoveel mogelijk aanwezig zijn. 
De begeleiders observeren de leerlingen in een “werksituatie” en komen zo veel te weten over de sterke en zwakke kanten van een leerling. 
Deze informatie kan weer goed van pas komen bij het zoeken naar een geschikte stageplaats.

Voor meer informatie zie www.zedemo.nl of bekijk het filmpje hieronder:

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Zedemo VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk