010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier Praktische informatie Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden, ten behoeve van het overleg tussen bestuur, personeel en ouders. De medezeggenschapsraad van de A.J. Schreuder bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Mw.  M. Bestebreurtje

Mw. L. Huyben

Mw. J. Coppens

Mw. W. Wiersma

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. De rol van de medezeggenschapsraad is belangrijk binnen de school.
Zo heeft de medezeggenschapsraad advies- of instemmingsrecht bij verschillende bestuur beslissingen, die weer van invloed kunnen zijn op nieuw beleid of wijzigingen in het bestaande beleid van de school. Ook denkt ze mee over actuele- en praktische zaken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, vallend onder het bestuur van het PCBO.
Deze raad geeft eveneens advies of instemming over bestuur beslissingen ten aanzien van nieuw beleid of het veranderen van bestaand beleid, maar dan van een algemeen, boven schools geldend karakter.

De A.J. Schreuder wordt vertegenwoordigd door mw. I. v.d. Meer. 

 Contact

Voor verdere vragen of onderwerpen die u aan de MR wilt voorleggen, kunt u mailen met l.huyben@vso-ajschreuder.nl

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Medezeggenschapsraad op de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, Medezeggenschapsraad, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk