010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier VSO Fase 3

Leerlingen van 17 - 18/20 jaar (leerroute A en B)

De leerlingen in deze fase lopen vier dagen individuele stage. Ze werken in een bedrijf of op een beschutte/beschermde werkplek.
Zo mogelijk stromen zij uit op de plek waar ze geplaatst zijn. De leerlingen gaan op vrijdagmorgen naar school, en hebben dan een contactmoment met de mentor.
Ze kijken dan terug op hoe het die week gegaan is en krijgen nog les in werknemersvaardigheden en sociale redzaamheid.
De mentor bezoekt de leerlingen regelmatig op de stageplek. In deze fase wordt er minimaal ingezet op de cognitieve vakken.

Samen met de stagecoördinator stelt de mentor een transitiedocument op.
Dit document is het eindstation van de school, het is immers de transitie van school naar een uitstroomplek.
De school organiseert jaarlijks een informatieavond (Help, ik word 18!), voor ouders van leerlingen die 18 jaar worden.
Want in dit levensjaar moet er veel geregeld worden voor bijvoorbeeld de loonwaardebepaling en uitkeringen
Want in welke mate kan een leerling werken? De loonwaardebepaling gebeurt door het UWV.
Daarna kan er bepaald worden waar een leerling definitief in kan uitstromen en welke mogelijke uitkeringen aangevraagd moeten worden.

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Fase 3 van de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk