010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier VSO Fase 2

Leerlingen van 15 - 16 jaar (leerroute A en B)

In fase 2 krijgen de leerlingen meer branchevakken (koken & bediening, zorg en welzijn (schoonmaak/textiel), techniek, winkel en magazijn, groen en facilitaire dienstverlening) aangeboden. Ze krijgen twee dagen branche en gaan als ze 16 worden naar een werkervaringsplek.
Ze lopen dan twee dagen (in een groep) stage in een bedrijf en oefenen onder begeleiding van een assistent de werknemersvaardigheden in de praktijk. 

Verder krijgen ze net als in fase 1 een aanbod rekenen, taal, lezen en spelling en krijgen zij les in werknemersvaardigheden en leren leren. 
Bij Leren leren gaat het o.a. om organiseren, plannen, hulpvragen durven stellen en een stappenplan volgen. 
En natuurlijk leren ook leerlingen van fase 2 nog sterker te worden als mens, door een aanbod van o.a. sociale vaardigheden en lessen relationele seksuele vorming.
In deze fase staat ook d
e methode ZEDEMO op het rooster. Hier leren de leerlingen werknemersvaardigheden.

In deze fase krijgen de leerlingen wel minder les van de mentor als in fase 1.
Ze hebben ook een dag in de week carrousel, dat wil zeggen een aanbod van bijvoorbeeld dans, drama, muziek, beeldende vorming, koken en sport en spel.
We noemen dit wonen & vrijetijdsbesteding.
Samen met de stagecoördinator worden de mogelijkheden van de leerling verder in beeld gebracht en wordt er gezocht naar een individuele stageplek als de leerling doorstroomt naar fase 3.

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Fase 2 van de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk