010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier VSO Fase 1

Leerlingen van 12 - 14 jaar (leerroute A en B)

In deze fase is de leerling nog leerling. Ze hebben les in het lokaal van de mentor en werken vooral aan rekenen, taal, lezen en spelling.
Verder oriënteren zij zich een dag in de week in de diverse branchevakken (koken & bediening, zorg en welzijn (schoonmaak/textiel), techniek, winkel en magazijn,
groen en facilitaire dienstverlening) en krijgen zij les in werknemersvaardigheden en leren leren.
En natuurlijk leren zij sterker worden als mens, door een aanbod van o.a. sociale vaardigheden en lessen relationele seksuele vorming. 
In deze fase staat ook de methode ZEDEMO op het rooster. Hier leren de leerlingen werknemersvaardigheden.

In deze fase is het belangrijk om samen met de leerling en de ouders vast te stellen welke branche de voorkeur heeft van de leerling.
Dan kan er alvast nagedacht worden naar welke branche een leerling mogelijk kan uitstromen.
Tegelijkertijd moet gezegd worden dat dit afhankelijk is of voorkeurs bedrijven / dagbesteding plaats hebben.
We blijven de leerlingen dus ook in fase 2 een breed aanbod van branchevakken aanbieden.
We noemen het in fase 2 dan ook een voorkeursvak en geen keuzevak.

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Fase 1 van de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk