010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Like ons op FacebookVolg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
 

De A.J. Schreuder is een christelijke school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
Wij geven onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.
De school is één van de scholen van de stichting PCBO Rotterdam-Zuid.


Wij willen modern en eigentijds onderwijs aanbieden, waarbij het accent ligt op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Wij vinden zelfredzaamheid heel belangrijk en besteden hier dan ook veel aandacht aan.


Samenwerking met ouders vinden wij erg belangrijk omdat dit de ontwikkeling van uw kind ten goede komt.
Goed contact met de school is belangrijk voor het welbevinden van uw kind.
 

Belangrijk op onze school is ook om het belang van elke leerling in het oog te houden: dit houdt in dat wij leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling en mogelijkheden. Voor de ene leerling is dat via passend onderwijs een plek vinden in de maatschappij (via arbeidstoeleiding) en voor andere leerlingen begeleid worden naar dagbestedingsprojecten. Als een leerling laat zien meer te kunnen, dan is praktijkonderwijs een mogelijkheid.
 

Er is een nauwe samenwerking met VSO De Regenboog (Rotterdam-Noord) en SO A.J. Schreuderschool (Guido Gezelleweg). 

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken voor een bezoek aan onze school, neem dan gerust contact met ons op.
 

Namens het team van de VSO A.J. Schreuder,
P.H.E. Nagtegaal - v. Driel
Directeur

 

  AT     CT  

  Zorg & Welzijn

    Groen

Het doel van de Arbeidstoeleiding (AT) is het inoefenen van werknemersvaardigheden ter voorbereiding op de uitstroom ‘arbeid’.

 

Consumptieve Technieken (CT) heet het vak officieel. In De Kooktrommel van de A.J. Schreuder bereiden leerlingen vier maal per week (woensdag gesloten) een lunch voor medeleerlingen en docenten.

 

Wij bieden het profiel Zorg & Welzijn aan per uitstroom.Zorg & Welzijn Schoonmaak voor B-groepen.  Zorg & Welzijn Wonen voor C-groepen. 

 

Groen wordt gegeven door mw. L. Huyben.  Er worden kruiden en groentes verbouwd die we in de CT lessen weer gebruiken. 

De C-groepen krijgen Groen van mw. I. van der Meer. 

     
             
  Economie & Handel     Techniek     Zedemo    Beeldende vorming

Leerlingen leren voor hun Praktijkverklaring van Handel & Economie. 

 

Tijdens de technieklessen bieden wij houtbewerking aan. De leerling maakt kennis met diverse technieken.Tekening lezen, meten, rekenen, aftekenen, houtverbindingen, theorielessen en veilig leren omgaan met diverse gereedschappen, lopen als een rode draad door het programma.

 

Zes Deelnemers Mobiel (ZEDEMO) heet deze methodiek. Alle groepen krijgen les van onze getrainde docenten 

 

Kunst & Textiel vallen onder beeldende vorming en worden aangeboden aan de C-groepen.Er wordt schoolbreed met een zgn. Talentengroep gewerkt aan een jaarlijkse expositie. De vakken worden door twee praktijkvakdocenten gegeven. 

     

 

 
 
Neem contact met ons op
Naam
Email
Bericht
Los op : 2 + 4
 
Nieuws:
 
Respect & lipdub
Locatie:
 
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO aj schreuder, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, ass, adhd, pdd-nos, Rotterdam-zuid, PCBO, Down, christelijk,