010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Like ons op FacebookVolg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
 

Welkom op de site van de A.J. Schreuder!

Onze school is een christelijke school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. 

Het is onze missie om de leerlingen op onze school modern en eigentijds onderwijs te bieden. We richten ons hierbij vooral op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.

Het is voor onze leerlingen een hele uitdaging om een goede plek in de maatschappij te vinden, daarom besteden wij veel aandacht aan de zelfredzaamheid van de leerlingen.

Vanaf het moment dat een leerling bij ons op school komt, zoeken wij samen met de ouders naar de beste uitstroom mogelijkheden. Dit kan zijn arbeid in een reguliere werkomgeving, begeleid arbeid in een beschermde omgeving of activiteitengerichte dagbesteding. 

Onze school werkt samen met VSO De Regenboog (Rotterdam-Noord) en SO A.J. Schreuderschool (Guido Gezelleweg). 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een bezoek aan onze school, neem dan gerust contact met ons op! U bent ook welkom op onze jaarlijkse open ochtend in januari. Uw kind mag dan zelf ervaren hoe het is om bij ons op school te zitten. Voor meer informatie kijk u op de pagina van de open dag. U vindt deze onder VSO.

 
  AT     CT  

  Zorg & Welzijn

    Groen

Het doel van de Arbeidstoeleiding (AT) is het inoefenen van werknemersvaardigheden ter voorbereiding op de uitstroom ‘arbeid’.

 

Consumptieve Technieken (CT) heet het vak officieel. In De Kooktrommel van de A.J. Schreuder bereiden leerlingen vier maal per week (woensdag gesloten) een lunch voor medeleerlingen en docenten.

 

Wij bieden het profiel Zorg & Welzijn aan per uitstroom.Zorg & Welzijn Schoonmaak voor B-groepen.  Zorg & Welzijn Wonen voor C-groepen. 

 

Groen wordt gegeven door mw. L. Huyben.  Er worden kruiden en groentes verbouwd die we in de CT lessen weer gebruiken. 

De C-groepen krijgen Groen van mw. I. van der Meer. 

     
             
  Economie & Handel     Techniek     Zedemo    Beeldende vorming

Leerlingen leren voor hun Praktijkverklaring van Handel & Economie. 

 

Tijdens de technieklessen bieden wij houtbewerking aan. De leerling maakt kennis met diverse technieken.Tekening lezen, meten, rekenen, aftekenen, houtverbindingen, theorielessen en veilig leren omgaan met diverse gereedschappen, lopen als een rode draad door het programma.

 

Zes Deelnemers Mobiel (ZEDEMO) heet deze methodiek. Alle groepen krijgen les van onze getrainde docenten 

 

Kunst & Textiel vallen onder beeldende vorming en worden aangeboden aan de C-groepen.Er wordt schoolbreed met een zgn. Talentengroep gewerkt aan een jaarlijkse expositie. De vakken worden door twee praktijkvakdocenten gegeven. 

     

 

 
 
Neem contact met ons op
Naam
Email
Bericht
Los op : 3 + 4
 
Nieuws:
 
Locatie:
 
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO aj schreuder, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, ass, adhd, pdd-nos, Rotterdam-zuid, PCBO, Down, christelijk,